ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ວິຊາການ ບໍລິສັດ ເຊິງຊີ ລົງທຶນ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 26-06-2323 20 ຄົນ New
ຍາມບໍລິສັດ TPG LAO CO.,LTD 03-12-2023 2 ຄົນ New
MANIGER ບໍລິສັດ ບີບີເອ ຂາຍລົດຍົນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 09-11-2023 10 ຄົນ New
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ New
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ New
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານຫ້ອງການ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 30 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານຫ້ອງການ ບໍ​ລິ​ສັດ ຄູນ​ຊັບ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ 03-10-2023 30 ຄົນ

Top