ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານເລກລະຫັດຜູ້ໃຊ້ ຊື່ຫົວໜ່ວນແຮງງານ ຕຳແໜ່ງງານ ປະເພດວຽກ ຄ່າຈ້າງ ຈຳນວນປະກາດ ຍິງ ແຂວງ ວັນທີປະກາດ ວັນທີປິດຮັບ
252930 ບໍລິສັດ ລາວໂຄຄາ ໂຄລາ ບ໊ອຕຕລິງ ຈຳກັດ ພະນັກງານຊ້ອມແປງຕູ້ເຢັນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1100000-1800000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-10-24 2018-12-23
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານຈັດຊື້ອາວຸໂສ ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 4000000-8000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-11-02
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວິສະວະກອນເຄື່ອງຈັກແລະໄຟຟ້າອາວຸໂສ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 6000000-10000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫົວໜ້າຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງພາກສະໜາມ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 8000000-10000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສະຖາປະນິກ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 4800000-6500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 3000000-4000000 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252952 Lao American Lubes Sole Co., LTD ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 1800000-4000000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-16 2018-12-15
252787 ສີສະຫວາດເຄື່ອງເຢັນ ແລະ​ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະນັກງານ ພັດທະນາເວັບໄຊ ວຽກ​ໄອ​ທີ 1600000-3200000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-30 2019-01-29
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2000000 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-02-11 2019-04-12
253303 ບໍໍລິິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ2ຈຳກັດ Mechanical Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-5000000 2 0 ອັດ​ຕະ​ປື 2019-03-18 2019-05-13
253303 ບໍໍລິິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ2ຈຳກັດ Electrical Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-5000000 2 0 ອັດ​ຕະ​ປື 2019-03-18 2019-05-14
253379 ບໍລິສັດ ຊັນເຕ້ - ລາວ I ຈຳກັດ ພະຍາບານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 1500000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-02-01 2019-03-30
253387 ບໍ​ລິ​ສັດ ວຽງ​ຈັນ​ດີ​ແອນ​ຊີ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ສາງ ແລະ ສິນ​ຄ້າ ວຽກ​ບໍລິຫານ 3000000-3500000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-19 2019-05-18
253387 ບໍ​ລິ​ສັດ ວຽງ​ຈັນ​ດີ​ແອນ​ຊີ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ພະ​ນັກ​ງານ​ສາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-0 30 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-19 2019-05-18
253387 ບໍ​ລິ​ສັດ ວຽງ​ຈັນ​ດີ​ແອນ​ຊີ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ພະ​ນັກ​ງານ​ຈັດ​ສາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-19 2019-05-18
253410 ບໍລິສັດນຳຊ້າງບໍລິການຈຳກັດຜູ້ດຽວ ການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1500000-2000000 2 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-25 2019-05-24
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພທາງເຮືອຜ່ານ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 3075000-5000000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-06-03 2019-06-10
253547 ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ຈີນ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັບ​ລົດ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 1500000-2500000 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2019-05-06 2019-07-05
253756 Lao Grobal Engineering and Development Consultants ນັກອອກແບບ Auto CAD Civil 3D ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-05-27 2019-07-26
253756 Lao Grobal Engineering and Development Consultants ນັກອອກແບບ Auto CAD ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-05-27 2019-06-07
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານກວດສອບພາຍໃນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 2500000-3000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-07-31 2019-09-29
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ນາຍແປພາສາ ວຽກ​ບໍລິຫານ 3000000-5000000 2 1 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-08 2019-10-07
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຂັບລົດ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2000000 3 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-08 2019-10-07
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຊ່າງໄຟຟ້າໂຮງງານ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254177 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້ານໍ້າອູຈຳກັດ ແປພາສາ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2000000-4000000 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-08 2019-10-07
254160 Hongsa Power Company Limited enior Officer – Geotechnical Evaluation & Analysis ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-08-08 2019-10-07
254177 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້ານໍ້າອູຈຳກັດ ແປພາສາ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2000000-4000000 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-01 2019-10-07
254160 Hongsa Power Company Limited Senior Officer – Geotechnical Evaluation & Analysis ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-08-08 2019-10-07
254157 ບໍລິສັດ ນ້ຳບີ ພາວເວີ ຈຳກັດ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1200000-1500000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254163 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ ຈຳກັດ / Houay Ho Power Co., Ltd. ບັນຊີສາງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3000000-5000000 1 0 ອັດ​ຕະ​ປື 2019-08-08 2019-10-07
254165 Nam Lik 1 Power Company Limited ຄົນຂັບລົດ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 1500000-2000000 2 0 ວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254170 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ບຸກຄົນ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 2-3 1 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2019-08-08 2019-10-07
254173 ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1ຈຳກັດ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ 2019-08-07 2019-11-01
253303 ບໍໍລິິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ2ຈຳກັດ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1500000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-5370000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-02 2019-11-01
254165 Nam Lik 1 Power Company Limited ແພດປະຈຳສະໜາມ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 3000000-4000000 1 0 ວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254170 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ ອາວຸໂສ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-09 2019-10-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2500000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-12 1970-01-01
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 1500000-2000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-08-25
254214 108-1009 Group Senior Accountant / Accountant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-21 2019-09-04
254214 108-1009 Group Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-08-20 2019-09-02
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຂົນສົ່ງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິການຫລັງການຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ສະເພາະ​ທາງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍອາໄຫລ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ພະນັກງານທຸລະການປະຈຳຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສ້ອມແປງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-26
254214 108-1009 Group ຊ່ຽວຊານຜະລິດຕະພັນຢາ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-15 2019-08-28
254214 108-1009 Group ຫົວ​ໜ້າໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ(ແຂວງສະ​ຫວັນ​ນະ​ເ​ຂດ) ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-22 2019-08-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-23 2019-09-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-23 2019-09-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-23 2019-09-29
254214 108-1009 Group Marketing and Sales Executive ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-23 2019-09-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງແອ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-24 2019-10-09
254214 108-1009 Group Marketing Assistant ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-26 2019-09-01
254214 108-1009 Group Deputy Chief of Finance ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-26 2019-09-01
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly buiness assistant ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-4000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-26 2019-10-25
254214 108-1009 Group ວິສະວະກອນກວດສອບຄຸນນະພາບ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-02
254214 108-1009 Group Deputy HR Director ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group Financial Co-worker ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group Administration Officer ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການທົ່ວໄປ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group Finance & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-03
254214 108-1009 Group Collection Clerk ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group Teller Clerk ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group Senior Administration Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-10
254214 108-1009 Group Marketing officer/PR ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-03
254214 108-1009 Group Accountant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-09
254214 108-1009 Group Marketing Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-11
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-29 2019-09-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-08-29 2019-09-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-29 2019-09-05
254214 108-1009 Group Admin Officer ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group Accounting & Admin Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຈັດຊື້ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ (ຍິງ) ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 2000000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດຈໍານວນຫຼາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-10-31
254214 108-1009 Group Senior Accounting Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-02 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-02 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ (ເພດຍິງ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-3000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-02 2019-09-08
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ເງິນ (Cashier) (ພາກຄ່ຳ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-03 2019-09-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1000000-1500000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-03 2019-09-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1000000-1500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-03 2019-09-09
254214 108-1009 Group ຜູ້​ຈັດການ​ຫ້ອງ​ອາຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-04 2019-09-17
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຕ້ອນຮັບພົວພັນລູກຄ້າ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-04 2019-09-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງສໍາອາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-04 2019-09-17
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ວຽກ​ບໍລິການ​ສະເພາະ​ທາງ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-09-05 2019-09-10
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2019-09-05 2019-09-10
254214 108-1009 Group Finance Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-06 2019-09-11
254214 108-1009 Group Chinese Teacher ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-09 2019-09-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫົວໜ້າສາງອາໃຫຼ່ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-10 2019-09-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຜູ້ຈັດການຝ່າຍບຸກຄົນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-10 2019-09-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກຄ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-12 2019-09-18
254214 108-1009 Group Full-Time Digital Marketing Assistant ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-12 2019-09-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຍິງ) ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-16 2019-09-22
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຮອງຜູ້ຈັດການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-17 2019-09-29
254214 108-1009 Group ເລຂານຸການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-17 2019-09-29
254214 108-1009 Group Financial & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-18 2019-10-01
254214 108-1009 Group General Manager ວຽກ​ອື່ນ ໆ 8820000-13230000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-19 2019-11-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 5000000-10000000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-19 2019-11-18
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Electrical Senior Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4675000-8875000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Electrical Technician ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 2750000-5225000 2 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Electrical Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 3600000-6825000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ IT Support Engineer ວຽກ​ໄອ​ທີ 4675000-8875000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Procurement Officer ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 3600000-6825000 1 1 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Driver ວຽກ​ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 1625000-3100000 14 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Environment Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2775000-5250000 2 1 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Doctor ວຽກ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ 3600000-6825000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Nurse ວຽກ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ 3600000-6825000 2 2 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Safety and Quality Manager ວຽກ​ປະ​ກັນ​ໄພ 7025000-13325000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Safety and Quality Officer ວຽກ​ປະ​ກັນ​ໄພ 3600000-6825000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Boat Captain ວຽກ​ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 2125000-4025000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Equipment Operators ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 2125000-4025000 9 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ General Workshop Senior Supervisor ວຽກ​ອື່ນ ໆ 6075000-12150000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Civil Instrument Senior Engineer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 3600000-6852000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Archivist (Document Controller) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 6075000-12150000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Planning Maintenance Engineer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 6075000-12150000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Fish Monitoring Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2775000-5250000 2 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Fish Passage Engineer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 3600000-6825000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-21 2019-11-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ Cashier ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-24 2019-10-15
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-24 2019-10-10
254214 108-1009 Group ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-24 2019-10-10
254214 108-1009 Group Sales & Marketing Executive ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-30 2019-10-15
254214 108-1009 Group ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-30 2019-10-10
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2500000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-30 2019-11-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-30 2019-11-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-30 2019-11-29
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍທະນາຍຄວາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-30 2019-10-15
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-03 2019-12-02
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-04 2019-12-03
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-04 2019-12-03
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຮ້ານກາເຟ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-04 2019-12-03
254214 108-1009 Group ຄູສອນ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-04 2019-12-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍຮ້ານຄ້າ -ໂຄງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-07 2019-12-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍຮ້ານຄ້າ -ໂຄງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-07 2019-12-06
254214 108-1009 Group ຄົນສວນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-07 2019-12-06
254214 108-1009 Group ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-07 2019-12-06
254214 108-1009 Group ເດັກເສີບ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-07 2019-12-06
254214 108-1009 Group ການຕະຫຼາດຕົວແທນຕ່າງແຂວງ 招聘市场开发专员 ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-07 2019-10-31
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-08
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-10-31
254214 108-1009 Group Deputy Finance Manager ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-31
254214 108-1009 Group Finance & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-01
254214 108-1009 Group Finance & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-01
254214 108-1009 Group Finance & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-01
254214 108-1009 Group Finance & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-01
254214 108-1009 Group Finance Assistant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-10-31
254214 108-1009 Group ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-10-31
254214 108-1009 Group ຮັບສະໝັກ ຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-11-08
254214 108-1009 Group ຮັບສະໝັກ ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-11-08
254214 108-1009 Group Front Office ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-11-08
254214 108-1009 Group ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-08
254214 108-1009 Group ຮັບສະໝັກພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-09 2019-12-08
254214 108-1009 Group Human Resources Manager ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group Administration Assistant ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group Restaurant Manager ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການເງີນ Cashier ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-16 2019-12-15
254214 108-1009 Group Senior Accountant (Journal Entries and Reporting) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Senior Accountant (Journal Entries and Reporting) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Senior Accountant (Journal Entries and Reporting) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Senior Accountant (Journal Entries and Reporting) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Accounting and Finance Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຝ່າຍການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານກົດໝາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ເລຂາປະທານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ນັກແຜນການການລົງທຶນ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Accountant Staff ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3500000-5500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານພາສາແປຈີນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Receptionist ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Waiter ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group Lao Accountant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ການພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-18 2019-12-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-22 2019-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານໄອທີ( ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ,ເຄີຍຂຽນລະບົບ ແລະ ໂປແກຼມ ) ວຽກ​ໄອ​ທີ 7500000-8600000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-22 2019-12-21
254214 108-1009 Group Accountant/ Financial Assistant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-22 2019-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດນ້ຳມັນ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-22 2019-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-24 2019-12-23
254214 108-1009 Group ນັກບັນຊີອາວຸໂສ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-24 2019-12-23
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າໂຮງງານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-24 2019-12-23
254214 108-1009 Group Sales & Marketing Officer ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-24 2019-12-23
254214 108-1009 Group General Manager ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-10-24 2019-12-23
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການພະແນກ ບັນຊີ-ການເງີນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-05 2020-01-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-05 2020-01-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-05 2020-01-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-05 2020-01-04
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການໂຮງແຮມ ວຽກ​ບໍລິຫານ 8000000-12000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-06 2020-01-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1400000-1800000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-06 2020-01-05
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊວ່ຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1400000-18000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-06 2020-01-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອານາໄມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1200000-1400000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-06 2020-01-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດກິດຈະກຳ ວຽກ​ບໍລິຫານ 18000000-25000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-06 2020-01-05
254214 108-1009 Group Sales Manager ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-08 2020-01-07
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-08 2020-01-07
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-08 2020-01-07
254214 108-1009 Group ພະນັກງານກົດໝາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-08 2020-01-07
254214 108-1009 Group Legal Assistant Manager ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-12 2020-01-11
254214 108-1009 Group Senior Finance Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-12 2020-01-11
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ຂາຍ​ອຸ​ປ​ະ​ກອນ​ການ​ແພດ ວຽກ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-12 2020-01-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານໄອ​ທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-12 2020-01-11
254214 108-1009 Group ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-12 2020-01-11
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-12 2020-01-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂົນສົ່ງ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ຮອງຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າທິມແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ຜູ້ຄວບຄຸມລົດຍົກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ເເມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-19 2020-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ / ຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-20 2020-01-19
254214 108-1009 Group ທີ່ປືກສາ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-20 2020-01-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-20 2020-01-19
254214 108-1009 Group ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-20 2020-01-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-20 2020-01-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-20 2020-01-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-27 2020-01-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ IT ວຽກ​ອື່ນ ໆ 25-30 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-27 2020-01-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງສ້ອມແປງ ແອ-ໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-27 2020-01-26
254214 108-1009 Group ຊ່າງ​ສ້ອມ​ແປງ​ໄຟ​ຟ້າ​ລົດ​ຍົນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-27 2020-01-26
252787 ສີສະຫວາດເຄື່ອງເຢັນ ແລະ​ ເຕັກໂນໂລຊີ ວິເຄາະສະຖິຕິ ວຽກ​ວິທະຍາ​ສາດ ວຽກ ຫ້ອງວິໄຈ ວຽກ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ​ ພັດທະນາ 2000000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 2000000-3500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 11 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ເລຂາຮອງອຳນວຍການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີໂຄງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254214 108-1009 Group ທະນາຍຄວາມພາຍໃນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-11-28 2020-01-27
254771 Prudential Life Assurance (Lao) Co., Ltd ນັກສຶກສາຝຶກງານ ວຽກ​ປະ​ກັນ​ໄພ 1200000-1200000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-04 2020-02-02
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-06 2020-02-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານວິຊາການ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-06 2020-02-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-06 2020-02-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-06 2020-02-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອານາໄມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-06 2020-02-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-11 2020-02-09
254214 108-1009 Group ທີ່ີປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-11 2020-02-09
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການງານ ແລະ ອໍແກໄນຊເຊີ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-11 2020-02-09
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າຫ້ອງພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-11 2020-02-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານໂຄສະນາ ອອນໄລ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-11 2020-02-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ຕະຫລາດຮ້ານຢາ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-11 2020-02-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອອກແບບ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເຕັກນິກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍໂຄງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍຮ້ານຄ້າ (ພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບພາກໄຕ້) ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການອະສັງຫາລິມະຊັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອອກແບບພ້ອມເຮັດວຽກ Marketing Online ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-12 2020-02-10
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັງານຂາຍ(ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນ້ຳມັນເຄື່ອງ) ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຍາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຍາມ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດທົ່ວໄປ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-18 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-19 2020-02-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-19 2020-02-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 100 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-19 2020-02-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 20 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-19 2020-02-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-30 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-19 2020-02-17
254214 108-1009 Group ພະນັງານເກັບເງີນ ປະຈຳຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 7 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-24 2020-02-22
254214 108-1009 Group ວິຊາການ ຝ່າຍແຜນການ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-24 2020-02-22
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1000000-1500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-24 2020-02-22
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຫ້ອງຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2100000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-24 2020-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ - ສາງ/ບັນຊີສາງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-24 2020-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ຄົນສວນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອານາໄມ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຍາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-12-29 2020-02-27
254214 108-1009 Group ພະຍາບານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄັງເງິນສົດ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອະນາໄມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແປພາສາຈີນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-08 2020-03-08
255051 TKI Life Insurance ຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ວຽກ​ປະ​ກັນ​ໄພ 0-0 50 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-10 2020-03-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-15 2020-03-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2020-01-15 2020-03-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານກົດໝາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-15 2020-03-15
254214 108-1009 Group ນັກອອກແບບ(Graphic Designer) ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-15 2020-03-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສະ​ຖາ​ປະ​ນິກ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-15 2020-03-15
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ພາກ​ສະ​ໜາມ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-15 2020-03-15
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-16 2020-03-16
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-16 2020-03-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອານາໄມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-16 2020-03-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-16 2020-03-16
254214 108-1009 Group Sale Officer ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-16 2020-03-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-22 2020-03-22
254214 108-1009 Group ວິຊາການການ​ເງີ​ນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-22 2020-03-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-22 2020-03-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແປພາສາຈີນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-22 2020-03-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-22 2020-03-22
254214 108-1009 Group ເລຂາອຳນວຍການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-24 2020-03-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-28 2020-03-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດຈົກ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 9 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-28 2020-03-28
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍວຽກງານສຶກສາ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 1 0 ບໍ່​ແກ້ວ 2020-01-28 2020-03-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກໂຄງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-28 2020-03-28
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍພະແນກໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ ແລະ ໂອໂຕເມຊັນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-28 2020-03-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-28 2020-03-28
254214 108-1009 Group ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1100000-1600000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-29 2020-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 1600000-2000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-29 2020-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-29 2020-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດອອນລາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2500000-3000000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-29 2020-03-29
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-29 2020-03-29
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ໂຊເຟີລົດ ຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-3000000 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-01-31 2020-03-31
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-2100000 39 15 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-01-31 2020-03-31
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ອະນາໃມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-0 20 20 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-01-31 2020-03-31
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຄົນຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-3000000 2 2 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-01-31 2020-03-31
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ກຳມະກອນທຳມະດາ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-2400000 88 10 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-01-31 2020-03-31
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຊ່າງສ້ອມແປງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-01-31 2020-03-31
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ໂຊເຟີລົດດາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-3000000 43 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2400000-3300000 20 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-0 2 1 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 3000000-0 9 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1200000-0 2 2 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ພະນັກງານອະນາໄມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1100000-0 13 5 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 1500000-0 2 1 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-03-02 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຄົນຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-0 2 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ກຳມະກອນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ໂຊເຟີລົດຈົກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-3500000 51 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ໂຊເຟີລົດດຸດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2200000-4000000 45 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ວິສະວະກອນສົນຈັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4500000-0 5 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ນາຍຊ່າງສ້ອມແປງລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 4500000-0 47 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ໂຊເຟີລົດດ້າມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 3500000-0 41 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ກຳມະກອນ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 2500000-0 68 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-0 27 27 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2500000-0 71 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ 2020-02-03 2020-04-03
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ໂຊເຟີລົດ ຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-3000000 18 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-05
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ພະນັກງານອະນາໄມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-1800000 46 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັບຈອງຫ້ອງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຍົກກະເປົ໋າ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງໄຟ​ຟ້າ​ທົ່ວ​ໄປ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄົນຂັບລົດ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-05 2020-04-05
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ວິສະວະກອນກົນຈັກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2400000-4500000 25 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-02-03 2020-04-05
254173 ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1ຈຳກັດ ພະນັກງານອະວຸໂສຂອງຝ່າຍງົບປະມານ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 250000-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-02 2020-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຍາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 25-50 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍຢາປົວພະຍາດ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-12 2020-04-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານກວດສອບ ແລະ ທວງໜີ້ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ພະແນກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ພະແນກກົດໝາຍ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 4 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ-ການເງີນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-02-20 2020-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສິນເຊື່ອ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບຸກຄົນ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຫ້ອງອາຫານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າ ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫລາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-02-26 2020-04-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ວິຊາການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 0-0 2 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ວິຊາການລະດົມຊຸມຊົນ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 0-0 1 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ/ການເງິນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການເງີນ Cashier ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
254214 108-1009 Group ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບຸຄະລາກອນ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-04 2020-05-03
255319 ບໍລິສັດ ເອັມຊີເອັສ ມາຍນິ້ງອິນດັສທຣີລາວ ຈຳກັດ ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 2500000-3500000 2 0 ​​ຄຳ​ມ່ວນ 2020-03-10 2020-05-08
254214 108-1009 Group ໂຊ​ເຟີ​ລົດ​ຈົກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ໂຊ​ເຟີ​ລົດ​ດຸ​ດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຍາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 4 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການເງິນສາຂານະຄອນຫຼວງ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານກົດໝາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານວິ​ຊາ​ການ​ສິນ​ເຊື່ອ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານວິ​ຊາ​ການ​ນິ​ຕິ​ກຳ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການ ບັນຊີ-ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຊ່າງແປງລົດບັນທຸກ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດບັນທຸກ/ບໍລິຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-12 2020-05-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-20 2020-05-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານປະກັນໄພ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-20 2020-05-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ອາໄຫລ່ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-20 2020-05-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-20 2020-05-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-20 2020-05-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສາງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1200000-1500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-20 2020-05-19
254214 108-1009 Group ການຕະຫຼາດອອນລາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັບ​ລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສິນເຊື່ອ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງທົ່ວໄປ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-03-27 2020-05-26
254214 108-1009 Group ຊ່າງເຊື່ອມ - ຈອດກົນຈັກໜັກ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-03-27 2020-05-26
254160 Hongsa Power Company Limited Staff - Mechanical Conveyor Maintenance ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-21 2020-07-20
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ພະນັກງານຄວບຄຸມລະບົບໄອທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 3500000-5225000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-22 2020-07-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ພະຍາບານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 3500000-5225000 1 1 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-22 2020-07-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 3500000-5225000 2 2 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-22 2020-07-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ວິສະວະກອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 3500000-5225000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-22 2020-07-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2000000 10 10 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-22 2020-07-21
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2250000-2250000 5 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-05-22 2020-07-21
254173 ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1ຈຳກັດ ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານແຄັ້ມ (​​​​​​Camp Supervisor) ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ 2020-06-03 2020-06-15
254214 108-1009 Group ນັກເຄມີ ວຽກ​ວິທະຍາ​ສາດ ວຽກ ຫ້ອງວິໄຈ ວຽກ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ​ ພັດທະນາ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-08-06 2020-10-05
254214 108-1009 Group Sale & ທີ່ປຶກສາຄວາມງາມ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 2000000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-06 2020-10-05
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-06 2020-10-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານພັດທະນາໂປຣແກຣມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-06 2020-10-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-06 2020-10-05
254214 108-1009 Group ວິຊາການຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-07 2020-10-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແລ່ນເອກະສານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-07 2020-10-06
254214 108-1009 Group ນັກສະຖາປານິກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-08-07 2020-10-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັກສາສວນດອກໄມ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-08-07 2020-10-06
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-07 2020-10-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງສ້ອມແປງ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-13 2020-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍປະຈຳຮ້ານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-13 2020-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ (ອິນເຕີເນັດ ໄຟເບີ້) ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-13 2020-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-13 2020-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານລ້າງລົດ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 800000-2000000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-13 2020-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ແລະ ບາຣີສະຕ້າເຮັດກາເຟຮ້ອນ (latte art ງາມ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ຄູສອນພາສາອັງກິດ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ປະເມີນຊັບສິນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 4 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-14 2020-10-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ Online ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍວຽກໂຄສະນາຂ່າວສານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍວຽກໂຄສະນາຂ່າວສານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເຕັກນິກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 3000000-5000000 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍວຽກໂຄສະນາຂ່າວສານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄູສອນ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ສະຖາປະນິກ ແຕ້ມແບບ ລະອຽດ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອອກແບບ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ເກັບເງີນພາຍນອກ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-20 2020-10-19
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄອທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 1500000-2000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-25 2020-10-24
254214 108-1009 Group ພະຍາບານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 10 0 ​​ຄຳ​ມ່ວນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ 22 ລໍ້ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ລ່າມແປພາສາຈີນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ຜູ້ຄຸມງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ​​ຄຳ​ມ່ວນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ແປພາສາ ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂັບລົດໃຫ້ປະທານບໍລິສັດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-08-27 2020-10-26
254214 108-1009 Group ວິຊາການ ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າສາງ ແລະ ກະຈາຍສີນຄ້າ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຕັດຕົ້ນໄມ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດພ່ວງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 15 0 ວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງລົດກົນຈັກຕັດ ແລະ ຂົນໄມ້ໃນປ່າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ທວງໜີ້/ກົດໝາຍ (ຊາຍ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ -2-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍໂຄງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-04 2020-11-03
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງອາວຸໂສ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ວຽງ​ຈັນ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານຝ່າຍສ້ອມບຳລຸງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ວຽງ​ຈັນ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານວາງແຜນປ່າໄມ້ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 0 0 ວຽງ​ຈັນ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ຜູ້ສຶກສາອົມຮົມເດັກ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄົນຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ອອກແບບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສວນປູກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-10 2020-11-09
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການສວນປູກໄມ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-11 2020-11-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການເງີນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-11 2020-11-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-11 2020-11-10
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄອທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 2500000-3500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-16 2020-11-15
254214 108-1009 Group ວິຊາການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 0 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ -2-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ຮັບສະຫມັກຄົນໂບກລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1000000-1200000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພະນັກ​ງານ​ ໄອທີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ກວດກາຄູນນະພາບ (ອາຫານສັດ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພະຍາບານສຸກເສີນ (ໄອຊີຢູ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພະຍາບານປະສູດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພະຍາບານເດັກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ຊ່າງບໍລິການດ້ານກົນຈັກໂຮງງານ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-09-17 2020-11-16
254214 108-1009 Group ພະຍາບານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ແປພາສາຈີນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 4 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ ປະຈໍາຢູູ່ໂຄງການພູເບ້ຍ ແລະ ໂຄງການ ເຊໂປນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານວິສະວະກອນໂຍທາ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ຊ່າງປະກອບໂທລະສັບ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 2000000-3000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານວິຊາການດ້ານໂທລະຄົມ. ວຽກ​ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານນິຕິກໍາ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-24 2020-11-23
254214 108-1009 Group ຊ່າງຈອດ-ເຊື່ອມ ປະຈໍາໂຄງການພູເບຍ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-09-25 2020-11-24
254214 108-1009 Group ຊ່າງເຊື່ອມ - ຈອດກົນຈັກໜັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 0 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-10-07 2020-12-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານອອກແບບ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-07 2020-12-06
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-07 2020-12-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-07 2020-12-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ແລະ ບາຣີສະຕ້າເຮັດກາເຟຮ້ອນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-07 2020-12-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-08
254214 108-1009 Group ຜູ້ຄຸມເຄື່ອງຈັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-10-09 2020-12-08
257169 ບໍລິສັດ ໂຮຢາລາວ ຈໍາກັດ ຝ່າຍຜະລິດ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 1400000-0 350 250 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-30
254214 108-1009 Group ວິຊາການໜ່ວຍງານໝັກນ້ຳຊາເຫຼົ້າ ວຽກ​ວິທະຍາ​ສາດ ວຽກ ຫ້ອງວິໄຈ ວຽກ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ​ ພັດທະນາ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-08
254214 108-1009 Group ວິຊາການໜ່ວຍງານກັ່ນເຫຼົ້າເບດ ວຽກ​ວິທະຍາ​ສາດ ວຽກ ຫ້ອງວິໄຈ ວຽກ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ​ ພັດທະນາ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-08
254214 108-1009 Group ຊ່າງແປງລົດໃຫຍ່ ລົດເກັງ ກະບະ ຈິບ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2000000-4000000 4 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-08
254214 108-1009 Group ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-09 2020-12-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍແປພາສາຈີນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group ໂຊເຟີລົດຕູ້ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group Barista ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-15 2020-12-14
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຮ້ານ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-16 2020-12-15
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-16 2020-12-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-16 2020-12-15
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-16 2020-12-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-16 2020-12-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຊ່າງເຊື່ອມ-ຈອດ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ທວງໜີ້ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ສຳລັບຮ້ານອາຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເກັບເງີນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍກົດໝາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ເບີກ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ສາງ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ຄວບ​ຄຸມ​ຫ້ອງ​ຜະ​ລິດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-22 2020-12-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເຕັກນິກຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-30 2020-12-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-29 2020-12-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2000000-4000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-29 2020-12-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-29 2020-12-28
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2020-10-29 2020-12-28
254214 108-1009 Group ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-29 2020-12-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-10-29 2020-12-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຈັດຊື້ ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-05 2021-01-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1100000-1200000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-11 2021-01-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ອາໄຫລ່ ( ປະຈໍາສາຂາ ຫຼັກ 7 ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-11 2021-01-10
254214 108-1009 Group ພະນັງານຂາຍ(ນຳ້ມັນເຄື່ອງ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-12 2021-01-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-12 2021-01-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍເລກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-12 2021-01-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-13 2021-01-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-13 2021-01-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ທວງໜີ້ (Collection officer) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຄິດໄລ່ບັນຊີ ຕົ້ນທືນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group Barista ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສິນເຊື່ອ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-19 2021-01-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ (ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-20 2021-01-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີສາງນ້ຳມັນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-20 2021-01-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-24 2021-01-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ( ຄົນຈີນ1, ຄົນລາວ 2 ) ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-24 2021-01-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີສາງນໍ້າມັນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-24 2021-01-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-24 2021-01-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-24 2021-01-23
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍວຽກການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານສຳລັບຊຸມຊົນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2020-11-25 2021-01-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ 6ລໍ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-30 2021-01-29
254214 108-1009 Group ຜຸ້ຊ່ວຍການຕະຫຼາດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-30 2021-01-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເຕັກນິກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-30 2021-01-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີປະຈຳຫ້ອງການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-30 2021-01-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດບໍລິການດິຈິຕອນ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-30 2021-01-29
254214 108-1009 Group ຜູ້ອອກແບບເຄື່ອງໝາຍ ໂລໂກ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-11-30 2021-01-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດພ່ວງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-10 2021-02-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານພໍ່ຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-10 2021-02-08
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-10 2021-02-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-10 2021-02-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ແລະ ເບິ່ງເພຈ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-10 2021-02-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເລຂາຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-16 2021-02-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-16 2021-02-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການເງິນ Cashier ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-16 2021-02-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຝ່າຍຮັບສະໝັກໄຣເດີ້ (Rider Recruiter) ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-16 2021-02-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍອຸປະກອນການແພດ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-16 2021-02-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ(Sales Executive) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-18 2021-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສ້ອມແປງຕູ້ເຢັນ(CDE Member) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-18 2021-02-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສ້ອມແປງເຄື່ື່ອງຈັກ(Automation) ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-24 2021-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດເມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-24 2021-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການເງິນ-ການບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-24 2021-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ Web Marketing ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-24 2021-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ແລະ ເບິ່ງເພຈ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-24 2021-02-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ IT Support ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-25 2021-02-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຊ່າງກົນຈັກລົດຍົນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-25 2021-02-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຊ່າງຊ່ວງລ່າງລົດຍົນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-25 2021-02-23
254214 108-1009 Group ຊ່າງສີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-25 2021-02-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-30 2021-02-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຄົນສວນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-30 2021-02-28
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າ ພະແນກເກັບໜີ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2020-12-30 2021-02-28
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-07 2021-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫົວໜ້າການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-07 2021-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-07 2021-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເກັບເງິນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-07 2021-03-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-07 2021-03-08
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ກວດ​ເຊັກ​ຄຸນ​ພາບງານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 15 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-08 2021-03-09
254214 108-1009 Group ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບຸຄະລາກອນ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-08 2021-03-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຂັບລົດໃຫຍ່ເປັນ) ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-08 2021-03-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເກັບເງິນ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-08 2021-03-09
254214 108-1009 Group (IT Officer) ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-08 2021-03-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງງານ ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-15 2021-03-16
254214 108-1009 Group ວິຊາການຝ່າຍຂາຍຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-15 2021-03-16
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-15 2021-03-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ດູແລລູກຄ້າ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-15 2021-03-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-15 2021-03-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ Support Team ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຜູ້ຄຸມເຕົາອົບ (Boiler Operator) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-22 2021-03-23
257820 ບໍລິສັດ ປຣາຖະໜາ ອິນເຕີເທຣດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 1500000-3000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
257820 ບໍລິສັດ ປຣາຖະໜາ ອິນເຕີເທຣດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງເຄື່ອງ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 1300000-2000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
254214 108-1009 Group ວິສະວະກອນກົນຈັກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ອາໄຫລ່ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບໍລິການ ເຕັກນິກ ຫລັງການຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ວິສະວະກຳ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-28 2021-03-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີສາງອາໄລ່ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-01-29 2021-03-30
254214 108-1009 Group ວິຊາການ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ IT - ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີສາງອາໄລ່ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ບັນຊີ - ການເງິນ (Accounting - Finance Manager) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານປະສານງານຝ່າຍຂາຍ (Sales Representative) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-05 2021-04-06
254214 108-1009 Group Legal Officer (ນັກກົດໝາຍ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-12 2021-04-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ (Driver) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-12 2021-04-13
254214 108-1009 Group ນາຍພາສາຈີນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-12 2021-04-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເກັບເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-12 2021-04-13
254214 108-1009 Group ແຕ້ມແບບ Shop Drawing ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-19 2021-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດໂຄງການ. ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-19 2021-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນການດອງເບຍ (Beer Process Operator) ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-19 2021-04-20
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າຊ່າງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-19 2021-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານປະສານງານຝ່າຍຂາຍ (Sales Representative) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-19 2021-04-20
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ເບີກ​ເຄື່ອງ​​,ຄວບ​ຄຸມ​ເຄື່ອງໃນ​ສາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-19 2021-04-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-23 2021-04-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ຈານດາວທຽມ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-04 2021-05-03
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າຊ່າງ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-04 2021-05-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ IT Support ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-04 2021-05-03
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍພະແນກບຸກຄະລາກອນ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-05 2021-05-04
254214 108-1009 Group ວິຊາການ ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາຕຶກອາຄານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-05 2021-05-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ 22 ລໍ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-11 2021-05-10
254214 108-1009 Group ວິຊາການກະສິກຳ (ດ້ານການປູກຝັງ) ວຽກດ້ານກະສິກຳ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-11 2021-05-10
254214 108-1009 Group ວິຊາການກະສິກຳ (ດ້ານການປູກຝັງ) ວຽກດ້ານກະສິກຳ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-11 2021-05-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຜູ່ຈັດການທົ່ວໄປ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-11 2021-05-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ພວງ (ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-11 2021-05-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ໄອທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-18 2021-05-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍກາເຟ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-18 2021-05-17
254214 108-1009 Group ເລຂາ ອຳນວຍການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-18 2021-05-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ (Driver) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-19 2021-05-18
254214 108-1009 Group ຜູ້ຄວບຄຸມລົດຍົກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-19 2021-05-18
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຫົວນ້າຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-19 2021-05-18
254214 108-1009 Group ຕໍາແໜ່ງບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-19 2021-05-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-19 2021-05-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-24 2021-05-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-24 2021-05-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-24 2021-05-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ບໍລິການ​ສະເພາະ​ທາງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-24 2021-05-23
254214 108-1009 Group ວິຊາການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-29 2021-05-28
254214 108-1009 Group ວິຊາການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-29 2021-05-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-29 2021-05-28
254214 108-1009 Group ຜູ້ແທນຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-29 2021-05-28
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍເຮັດເຂົ້າໜົມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-29 2021-05-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ 6ລໍ້ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-31 2021-05-30
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ 6ລໍ້ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-31 2021-05-30
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-03-31 2021-05-30
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-06 2021-06-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ IT ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-06 2021-06-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-06 2021-06-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-06 2021-06-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-06 2021-06-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-06 2021-06-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີສັງລວມ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-07 2021-06-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ລ້າງອັດສີດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 8 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-23 2021-06-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂັບລົດ (ສັນຍາຈ້າງ) ປະຈໍາ ຫ້ອງການ ທຄຮ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-23 2021-06-22
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ ປະຈຳຢູ່ໂຄງການບໍຄຳເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-23 2021-06-22
254214 108-1009 Group ຊ່າງເຊື່ອມເຫຼັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-23 2021-06-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການເງີນ Cashier ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-23 2021-06-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-29 2021-06-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ -ການຕະຫຼາດ ປະຈໍາ ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-29 2021-06-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ -ການຕະຫຼາດ ປະຈໍາ ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-29 2021-06-28
254214 108-1009 Group ແພດສະໜາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-30 2021-06-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຜູ້ຊວ່ຍຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-04-30 2021-06-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-11 2021-07-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງການ ( office ) ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-11 2021-07-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫົວໜ້າບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-11 2021-07-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫົວໜ້າບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-11 2021-07-10
254214 108-1009 Group Service Sales Executive ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-13 2021-07-12
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ (ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕາເວັນຕົກ) ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-13 2021-07-12
254214 108-1009 Group ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-14 2021-07-13
254214 108-1009 Group ຕ້ອງການ ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 7 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-14 2021-07-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຮັບຕອ້ນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 2 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-14 2021-07-13
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຈັດລຽນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-19 2021-07-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຈັດລຽນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-19 2021-07-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-19 2021-07-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ປະເມີນຫຼັກຊັບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-19 2021-07-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-20 2021-07-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-20 2021-07-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ໂທນຳໜີ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-20 2021-07-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຕັດແຕ່ງສິ້ນສ່ວນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-20 2021-07-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ/ Receptionist ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-21 2021-07-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເຕັກນິກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-21 2021-07-20
254214 108-1009 Group ໄອທີ ທົ່ວໄປ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-28 2021-07-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມການຂາຍ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-28 2021-07-27
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຂຸດເຈາະ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-28 2021-07-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່ຽວຊານກວດກາຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-28 2021-07-27
254214 108-1009 Group ຕ້ອງການ ພະນັກງານຂາຍ (Sales Representatives) ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 7 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-05-28 2021-07-27
254214 108-1009 Group IT Support ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-04 2021-08-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງວິເຄາະ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-04 2021-08-03
254214 108-1009 Group Customer Service ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-04 2021-08-03
254214 108-1009 Group ພະແນກລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-04 2021-08-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສາງອາໄຫລ່ລົດໃຫຍ່ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-04 2021-08-03
254214 108-1009 Group ຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ວິຊາການຝຶກອົບຮົມຮ້ານຄ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ວິຊາການ ໄອທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເລຂານຸການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ຫ້ອງ​ການ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ເບີກ​ເຄື່ອງ​ສາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-09 2021-08-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-15 2021-08-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-15 2021-08-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-15 2021-08-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-16 2021-08-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບໍລິຫານ - ບັນຊີຍ່ອຍ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-16 2021-08-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂັບລົດບໍລິຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-16 2021-08-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-22 2021-08-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງວິເຄາະ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-22 2021-08-21
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-22 2021-08-21
254214 108-1009 Group ຄົນເຮັດອາຫານ ແລະ ເຮັດວຽກເຮືອນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-23 2021-08-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ (Sales Representative) ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-23 2021-08-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-23 2021-08-22
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ນາຍສາງຢາປົວພະຍາດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-24 2021-08-23
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍວຽກດ້ານກົດໝາຍ (Legal assistant) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-24 2021-08-23
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບໍລິການ ລູກຄ້າຄົນໄທ ແລະ ລູກຄ້າຄົນຫວຽດນາມ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 20 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-30 2021-08-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ (Sales Representative) ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-30 2021-08-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-06-30 2021-08-29
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ນັກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3,000,000-3,500,000 1 1 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2021-07-05 2021-09-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-06 2021-09-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍປະຈໍາຮ້ານ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-06 2021-09-04
254214 108-1009 Group ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂາຍຝ່າຍ​ຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-07 2021-09-05
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-07 2021-09-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ນັກຂ່າວ/ນັກຂຽນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-07 2021-09-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ອາວຸໂສ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-08 2021-09-06
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສັນຍາຈ້າງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-08 2021-09-06
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ ຍາມ 2 ຕຳແໜ່ງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-09 2021-09-07
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-12 2021-09-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ຈານດາວທຽມ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-12 2021-09-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ ( Customer service supervisor ) ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-12 2021-09-10
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີ- ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-12 2021-09-10
252676 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2000000 2 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-13 2021-09-11
254214 108-1009 Group ພະນັງງານ ຊ່າງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-14 2021-09-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຮັກສາຄວາວມປອດໄພ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-14 2021-09-12
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກໜັກແລະເບົາ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-14 2021-09-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຄິວຊີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-16 2021-09-14
254214 108-1009 Group ການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-16 2021-09-14
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 1500000-2000000 2 2 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2021-07-19 2021-09-17
258042 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2000000 1 1 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ 2021-07-21 2021-09-19
258042 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2000000 1 1 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ 2021-07-21 2021-09-19
254214 108-1009 Group ຊ່າງຝົນໃບເລື່ອຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
254214 108-1009 Group ຊ່າງຝົນໃບເລື່ອຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍພະແນກຂາຍປະມູນ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີສາງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2500000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-23 2021-09-20
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1,500,000-2,000,000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1500000-2000000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ພະນັກງານລ້າງຈານ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1500000-2000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ພະນັກງານອານາໄມ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1300000-1800000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-22 2021-09-20
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ໂຊເຟີ້ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 3000000-4000000 18 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-23 2021-09-21
258192 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3000000-3500000 18 0 ບໍ່​ແກ້ວ 2021-07-23 2021-09-21
252678 ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງລາຍວັນ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 20 5 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-23 2021-09-21
258294 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຫົວພັນ ບັນຊີ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 2000000-4000000 10 0 ​ຫົວ​ພັນ 2021-07-26 2021-09-24
258294 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຫົວພັນ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 2000000-4000000 10 0 ​ຫົວ​ພັນ 2021-07-19 2021-09-24
258294 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຫົວພັນ ກໍ່ສ້າງ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 2000000-2500000 50 0 ​ຫົວ​ພັນ 2021-07-26 2021-09-24
258361 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄອທີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 5000000-6000000 1 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2021-07-28 2021-09-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ລູກຄ້າສຳພັນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-28 2021-09-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ເຕັກນິກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-28 2021-09-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຂາຍສົ່ງ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-29 2021-09-27
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແປພາສາຈີນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-29 2021-09-27
254214 108-1009 Group ຊ່າງປະກອບເຟີນິເຈີ້ ແລະ ຂັບລົດສົ່ງເຄື່ອງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-29 2021-09-27
258380 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-4500000 1 0 ໄຊ​ສົມ​ບູນ 2021-07-30 2021-09-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-03 2021-10-02
254214 108-1009 Group ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-03 2021-10-02
254214 108-1009 Group ປ້ອງກັນ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-04 2021-10-03
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ IT Support ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 4 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-04 2021-10-03
254214 108-1009 Group Web Desingn ( ອອກແບບເວບ ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-06 2021-10-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ: IT Support Officer/ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອທີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-12 2021-10-11
254214 108-1009 Group ວິຊາການລ້ຽງສັດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-13 2021-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຮັບຜິດຊອບເປັນຄູຝຶກໃນການແປ ຮູບອາຫານ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-13 2021-10-12
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການສາຂາ ເເລະ ຮອງຜູ້ຈັດການ ສາຂາ ປາກງື່ມ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-13 2021-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-13 2021-10-12
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-13 2021-10-12
254214 108-1009 Group ເລຂາ 1 ຕຳແໜ່ງ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-13 2021-10-12
258445 ບໍລິສັດອຸດົມສຸກຈະເລີນກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຫົວໜ້າຊ່າງ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 1000000-5000000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-18 2021-10-17
254214 108-1009 Group ຜູ້ຄຸມເຄື່ອງຈັກກົບ 4 ໜ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ຜູ້ສຳຫລວດທີ່ດິນ ປະເມິນມູນຄ່າຊັບສິນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ກາຟຟິກດີຊາຍ (GRAPHIC DESIGN) ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັັກງານ ການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ Admin Officer ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສ້ອມແປງລົດ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-20 2021-10-19
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-25 2021-10-24
258072 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1000000-20000000 1 1 ອຸ​ດົມ​ໄຊ 2021-08-25 2021-10-24
254214 108-1009 Group ພະນັກງານກົດໝາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-26 2021-10-25
254214 108-1009 Group ສະຖາປະນິກ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
254214 108-1009 Group Sales assistant ( ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍຂາຍ ) ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 2-5 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
254214 108-1009 Group ແອັດມິນປະຈຳຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເກັບເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ງານລ້ຽງ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 1,200,000-2,200,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
254214 108-1009 Group ຊ່າງສ້ອມແປງ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 3-5 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ຜູ່ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ຜູ່ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຈັດການພະແນກຂາຍ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 1,200,000-2,200,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3-5 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຫົວໜ້າຂະແໜງລິບ ແລະ ຂັນໄດເລື່ອນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1,200,000-2,200,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1,200,000-2,000,000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການ ອອກແບບ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 1,500,000-2,800,000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານກຣາຟຟິກ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 3-5 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການ ງົບປະມານ ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 1,300,000-2,800,000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1,500,000-2,500,000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຊ່ວຍ ບາລິສຕ້າ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ປະຊາສຳພັນ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 1,200,000-2,000,000 10 5 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ວິຊາການໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,300,000-2,000,000 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,300,000-2,000,000 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ຊ່າງໄຟ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2,500,000-3,000,000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານໄຟຟ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,300,000-2,200,000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຫົວໜ້າພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຄອມພຶວເຕີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 1,200,000-2,000,000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຄອມພຶວເຕີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານສວນ ວຽກດ້ານກະສິກຳ 1,400,000-2,000,000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າພະແນກແພ໋ກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-10-30
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂັບລົດບໍລິຫານ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 2-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-01 2021-10-31
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານສວນ ວຽກດ້ານກະສິກຳ 1-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-01 2021-10-31
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍເຊວ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-01 2021-10-31
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ໂຮງງານນ້ຳກ້ອນແມັກຊີ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 1,000,000-2,000,000 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-12 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຮ້ານເວີລມາກ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຮ້ານ ແຈລະມ໋ອງ ຄາເຟ່ ວຽກ​ບໍລິຫານ -0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາອອກ ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາອອກ ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ຫົວໜ້າການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 2,000,000-5,000,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-01
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານປະຊາສຳພັນ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 2,000,000-5,000,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-01
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 1,200,000-1,500,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 1,200,000-2,000,000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິສັດ ບຸຜາ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິສະວະກອນ ຂຸດຄົ້ນບໍໍແຮ່ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິສະວະກອນ ຂຸດຄົ້ນບໍໍແຮ່ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຜະລິດ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 1-2 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-12 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູຈັດການຮ້ານ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫລາດ ແນະນຳສິນຄ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,000,000-1,000,000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຕິດຕໍ່ການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຫົວຫນ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ/ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-08
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງອາຄານ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258514 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິສະວະກອນສຳຫລວດ/ອອກແບບ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-02-09 2021-11-01
258072 ຂະແໜງພຈງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ 1100-1500 1 0 ອຸ​ດົມ​ໄຊ 2021-09-02 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຕັດຫຍິບ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 1-1 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານQC ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-02 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການຫ້ອງການ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການຫ້ອງການ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການຫ້ອງການ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 1,500,000-2,000,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການຫ້ອງການ ວຽກ​ການສຶກສາ ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ 0-0 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານເສີບອາຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,000,000-1,200,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-31 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຄົນສວນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,500,000-1,500,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ອານາໄມເຮືອນ ແລະ ຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,200,000-1,500,000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານກຳມະກອນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1,540,000-2,000,000 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-02 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານເຮັດເຂົ້າຈີ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,000,000-1,000,000 99 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ວຽກ​ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ 1-1 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,000,000-1,000,000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1-2 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຝ່າຍຜະລິດ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 1-1 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານປະເມີນສັບສິນ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານ ບຣາເທນເດີ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 2-3 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ບໍລິການ​ສະເພາະ​ທາງ 1,000,000-1,000,000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1,000,000-3,000,000 8 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຜູ້ຈັດການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2-3 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິສະວະກອນ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 2-3 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫລາດ ແນະນຳສິນຄ້າ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ວິຊາການວິເຄາະ ວຽກ​ວິທະຍາ​ສາດ ວຽກ ຫ້ອງວິໄຈ ວຽກ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ​ ພັດທະນາ 2-3 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ເຊວຟໍກະເຊົ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258434 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 1-3 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານເຄຫາອອກແບບ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 2-3 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1,200,000-1,700,000 50 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-07-23 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ວຽກອະສັງຫາລິມາຊັບ 1-1 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີການເງິນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-1 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ວຽກ​ໄອ​ທີ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1,200,000-1,500,000 20 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-08-05 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1-2 5 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1-2 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1-2 13 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1-2 0 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ຊ່າງແຕ່ງປະກອບລາຍວັນ ວຽກ​ການ​ຜະລິດ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຄອມພຶວເຕີ ວຽກ​ໄອ​ທີ 1-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 1-2 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານອອກແບບເວັບໄຊ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3-4 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258521 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ອອກແບບເຄື່ອງປະດັບ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 2-3 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258515 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 1-1 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2021-09-03 2021-11-02
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ນັກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 5-8 1 0 ບໍ່​ແກ້ວ 2021-08-29 2021-11-02
258433 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ນັກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 5,000,000-8,000,000 2 0 ບໍ່​ແກ້ວ 2021-08-29 2021-11-02
258435 ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ ພະນັກງານຫ້ອງການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2-3 3 0